* เลือกยานพาหนะ

* Work in Progress

วันที่ รายการ ช่วงเวลาใช้รถ จำนวนผู้โดยสาร สถานะ
{{ d.created_at | date2th:true }}
{{ types_key[vehicle[i].type_id].name + ' ' + vehicle[i].name + ' ' + vehicle[i].seat + ' ที่นั่ง' }}
{{ d.start | date2th }}
{{ ' - ' + (d.finish | date2th) }}
{{ d.seat }} {{ status[d.status].name }}
* ยังไม่มีข้อมูล.